Posjetitelji

027171
DanasDanas12

PRAVILA ZA PRISTUP INTERNETU I UPORABU OSOBNIH RAČUNALA U KNJIŽNICI I ČITAONICI GLINA


Članak 1.


Računala mogu koristiti samo članovi Knjižnice.
Za vrijeme rada na računalu korisnik je materijalno odgovoran za svaku strojnu i programsku grešku.


Članak 2.


Uporaba računala je besplatna za članove Knjižnice i čitaonice Glina.
Internet, tiskanje, skeniranje i snimanje ( na disketu/CD) naplaćuje se prema “Cjeniku usluga Knjižnice i čitaonice Glina”.


Članak 3.


Prije početka rada na računalu korisnici obvezno moraju knjižničnom djelatniku predočiti člansku iskaznicu.


Članak 4.


Uporaba računala vremenski je ograničena ovisno o interesu korisnika i mogućnostima Knjižnice.

Članak 5.

Knjižnični djelatnik ima pravo ograničiti broj korisnika koji istovremeno koriste jedno računalo.

Članak 6.

Prednost kod uporabe računala ima traženje informacijskih i edukacijskih sadržaja.

Članak 7.

Sve datoteke privremeno snimljene na tvrdom disku potrebno je izbrisati.

Članak 8.

Korisnik ima pravo zatražiti osnovnu poduku i pomoć od knjižničnog osoblja.

Članak 9.

Zabranjuje se instalacija i deinstalacija svih programa.

Članak 10.

Kod pretraživanja interneta odgovornost je individualna, a za malodobne članove odgovorni su roditelji.

Članak 11.

Korisnicima interneta koji budu zatečeni u primanju ili slanju neprikladnih sadržaja bit će uskraćena daljnja mogućnost korištenja.

Članak 12.

Korisnici su dužni pridržavati se ovih Pravila i Pravilnika o pružanju usluga Knjižnice.
U slučaju nepoštivanja uskratit će se daljnje članstvo u Knjižnici.

Članak 13.

Ova Pravila sastavni dio su Pravilnika o pružanju usluga od 18. prosinca 2006. godine.
Ova Pravila objavljena su na oglasnoj ploči 22.02.2010. godine, stupio na snagu 02.03.2010. godine.
KLASA: 610-05/10-01/14
URBROJ: 2176-97-10-1


Glina, 21.02.2010. godine  


Ravnateljica:
Suzana Šantek, dipl. bibliotekar