Posjetitelji

027168
DanasDanas9

Cjenik usluga

Članarina za:
Zaposlene - 40,00 kn
Djecu, studente, umirovljenike i nezaposlene - 20,00 kn

Posudba:
3 knjige na 30 dana
1 CD-DVD na 1 dan
Međuknjižnična posudba - 15,00 kn

Zakasnina:
Po knjizi po danu - 0,50 kn
Za DVD po danu - 5,00 kn

Iskaznice:
Izrada nove članske iskaznice - 10,00 kn

Naknada za korištenje interneta - pravila ponašanja:
Jedan sat - 3,00 kn

Fotokopiranje:
Odluka o prestanku davanja usluge kopiranja uz plaćanje

Čitaonica novina i časopisa:
Korisnicima su na raspolaganju novine: Večernji list
Časopisi: Bug, Globus, Vojna povijest, Lisa, Gloria, Drvo znanja, Meridijani, OK, Teen